ในปัจจุบันการเล่นฟิตเนสถือเป็นการออกกำลังกายอีกประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก การเล่นฟิตเนสกำลังเป็นที่จนใจของคนทั่วไปในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงาน นักเรียนนักศึกษา หรือแม้แต่กระทั้งคนที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ กระนั้นการเล่นฟิตเนสก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เล่นฟิตเนสจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เสมอไป เพราะหากเราตั้งใจที่จะเล่นฟิตเนสอย่างเอาจริงเอาจังแล้ว ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดีในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของร่างกาย ความพร้อมของสภาพจิตใจ รวมไปถึงความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ เครื่องออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน และยังเชื่อมโยงไปถึงการวางแผนตารางการเล่นฟิตเนสที่ถูกต้องแหละเหมาะสมกับแต่ละบุคคลอีกด้วย ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนการเล่นฟิตเนสเพื่อให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แบบมากที่สุดตามที่ตั้งใจไว้ ที่สำคัญการเตรียมความพร้อมในแต่ละด้านก่อนการเล่นฟิตเนสเองก็ล้วนแล้วแต่เป็นด้านที่มีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น

  • มีเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงก่อนการเล่นฟิตเนสคือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน การตั้งเป้ามหายที่ชัดเจนว่าเราจะเล่นฟิตเนสเพื่ออะไร เล่นเพื่อลดความอ้วน? เล่นเพื่อรักษาสุขภาพ? เล่นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ? หรือแม้กระทั้งเล่นฟิตเนสเพื่อให้ปลอดจากโรคภัย  สิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นเล็กๆ นี้จะเป็นคอยจุดประกายให้เรามีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายและเล่นฟิตเนสได้อย่างตลอดรอดฝั่ง หลายคนที่ไม่มีเป้าหมายในการเล่นฟิตเนสที่แน่นอนมักจะท้อและยอมแพ้ในที่สุด ดังนั้นการตั้งเป้าหมายที่แน่นอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกก่อนสิ่งอื่นใดเมื่อคุณคิดที่จะเล่นฟิตเนส 
  • หาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเราได้ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองแล้ว สิ่งต่อมาคือการเริ่มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือการเล่นฟิตเนสตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรู้ไปหมดทุกอย่างก่อนการเล่นฟิตเนส แต่อย่างน้อยเราควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเล่นฟิตเนสบ้าง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเตรียมร่างกาย การทำสภาพจิตใจให้พร้อม การวอร์มอัพร่างกาย หรือแม้แต่กระทั้งการเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับการเล่นฟิตเนส การที่เรามีข้อมูลเหล่านี้จะทำให้การเล่นฟิตเนสของเราไม่หยุดชะงักกลางคันและมีโอกาสประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น 
  • การเลือกยิมคลับและฟิตเนสเซ็นเตอร์ – ฟิตเนสเซ็นเตอร์และยิมคลับแต่ละที่ย่อมมีรายละเอียดระเบียบและมารญาติในการเข้าใช้ที่ต่างกัน แม้แต่ลักษณะการฝึกสอน หรือเวลาให้เข้าใช้บริการที่ต่างกันออกไป ยิมลับหรือฟิตเนสเซ็นเตอร์บางที่เปิดให้ใช้บริการ 24 ชม.
Read More

Originally a satellite township for Kuala Lumpur, Petaling Jaya has evolved from a small urban center into a bustling and metropolitan city. Petaling Jaya is a hotbed for new businesses and companies to set up office without the exorbitant costs of Kuala Lumpur. With the new business, Petaling Jaya is a great place to move to for fresh graduates looking to kick start their career or for professionals to seek something interesting and new.… Read More


Personal insurance cannot be separated from personal finance. It is an essential component of any comprehensive financial plan. It provides you and your family the financial security in the event of a serious injury or illness, an incapacity that will affect your ability to earn, total and permanent disability, or death. This is the kind of protection that will give you peace of mind while tending to your regular duties as family provider.… Read More


food-technology

One of the main reasons the food industry continues to grow in leaps and bounds is the fact that it has become easier and more efficient to produce, store, and process food. Problems associated with food like decaying, molding, and pest infiltration can be easily controlled with the tools, machines, and equipment that came about because of advancements in technology.… Read More


There are several reasons looking for a job in the town of Subang Jaya is a good idea. The place is an industrial hub which means many companies are always in need of skilled workers. The region is home to at least four industrial parks where dozens of local and international companies develop and create their products.… Read More


Having a credit card in Malaysia has its advantages and disadvantages. It’s a good way to purchase and avail of your daily necessities. But it can also be a source of financial problems if you are not careful with your purchases. And of course, you need to make sure that you make your credit card payments in time.… Read More


Have you read about the master financial plan? In case you have not, the said plan was penned by Robert Kiyosaki, the well-renowned author of the best-selling book, “Rich Dad Poor Dad.” Mr. Kiyosaki was credited to have changed the mindset of millions around the world about personal finance. Financial and wealth managers who give sound financial advice in Malaysia must have taken some pointers from this man.… Read More


Zumba started gaining popularity among dance and fitness enthusiasts in Malaysia about a decade ago, and is still one of the most popular dances in the country that help you lose weight and keep fit, with moves that include mambo, merengue, salsa, and samba. Wondering where to start burning calories through this popular dance exercise? Check out the top six places where you can join Zumba classes under RM200 in Malaysia:

  1. Jatomi Fitness Jatomi Fitness is a fitness chain originally from Europe.
Read More
chinese-style

When it comes to nailing a great location for your traditional Chinese wedding, it’s all about staying smart and savvy. Cultural weddings have up their game in recent years, and Thailand is one of the sought-after destinations for this joyous union. If you’re planning to host your traditional Chinese wedding in the exotic capital city, here are some tips to finding the best venue.… Read More